LH Protector dla sieci Ethernet

Chroni komputery i inne urządzenia Sieciowe przed przepięciami

Szacuje się, że 90% uszkodzeń sprzętu elektronicznego jest wywołanych przez przepięcia. Podczas każdej burzy Twój komputer, switch, hub lub serwer może zostać zniszczony przez potężny impuls elektromagnetyczny rozchodzący się w promieniu nawet 1,5 km od miejsca uderzenia pioruna. Taki impuls przenika nawet ściany budynków i wywołuje przepięcia, szczególnie w długich przewodach sieci komputerowych. W przewodach sieci komputerowej indukowane są napięcia od kilkudziesięciu woltów do kilkudziesięciu tysięcy woltów.

LH Protector obniża napięcie do bezpiecznego poziomu zgodnego z europejskimi normami dla tego typu sprzętu zmniejszając ilość awarii o 95%. Nie wymaga zasilania i nie powoduje zakłóceń transmisji danych. Urządzenie zostało przebadane w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Politechniki Białostockiej. LH Protector nie jest przeznaczony do zastosowania w systemach medycznych podtrzymywania życia oraz w instalacjach wojskowych.

 

Dane techniczne i środowiskowe:

Idmax=350A

Maksymalne chwilowe natężenie prądu udaru międzyżyłowego (t=<1us)

Idconst=1 A

Maksymalne długotrwałe natężenie prądu międzyżyłowego

Igmax=350A

Maksymalne chwilowe natężenie prądu udaru doziemnego(t=1us)

Igconst=0,1A

Maksymalne długotrwałe natężenie prądu doziemnego

Vd=3,0 V ±10%

Napięcie załączenia ochrony międzyżyłowej

Vg=160V ±10%

Napięcie załączenia ochrony doziemnej

Temperatura pracy

5-45 oC

Wilgotność względna

10-95%, bez kondensacji

UWAGA: W przypadku występowania w chronionej linii przepięć przekraczających powyższe wartości należy zastosować wstępne stopnie ochrony.

Opis instalacji

LH Protector nie wymaga odrębnego zasilania ani instalacji przez wykwalifikowaną obsługę, jednak, jeżeli jakakolwiek część tego opisu będzie dla Ciebie niejasna, zleć instalację administratorowi sieci lub serwisowi komputerowemu.

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy gniazdo elektryczne posiada sprawne uziemienie oraz czy urządzenie chronione jest do niego prawidłowo podłączone. Wszelkie prace należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu urządzeń elektrycznych.

 1. Urządzenie należy podłaczyć do sieci Ethernet Base-T poprzez włożenie przewodu zakończonego wtykiem RJ-45 do gniazda (1).
 2. Przewód (2) należy włożyć do gniazda karty sieciowej w komputerze lub innym chronionym urządzeniu. Od tego momentu urządzenie jest chronione przed przepięciami międzyżyłowymi.
 3. Przewód uziemiający (3) należy dołączyć do obudowy komputera lub bolca uziemiającego gniazda elektrycznego.

Prawidłowe uziemienie

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed przepięciami doziemnymi ochronnik należy podłączyć do uziemienia o rezystancji nie większej niż 4 Ohm. Połączenie powinno być skręcane śrubą lub lutowane. Zalecane jest używanie uziemienia sieci energetycznej, czyli bolca w gnieździe elektrycznym lub obudowy komputera.

UWAGA: W przypadku podłączenia uziemienia ochronnika do przewodu zerowego awaria sieci elektrycznej polegająca na przerwaniu ciągłości tego przewodu może spowodować porażenie prądem i/lub zniszczenie podłączonego sprzętu

W przypadku braku możliwości użycia uziemienia sieci elektrycznej dopuszczalne jest uziemienie do zbrojenia budynku lub rur sieci wodno-kanalizacyjnej, jednak każdorazowo należy przeprowadzić badanie skuteczności takiego uziemienia.

Niedopuszczalne jest używanie jako uziemienia piorunochronów oraz rur sieci gazowej!!!

Ochrona długich odcinków sieci i koncentratorów.

Ochronnik przeciwprzepięciowy zabezpiecza wyłącznie urządzenie, do którego jest bezpośrednio podłączony. W celu zabezpieczenia obydwu końców przewodu UTP należy zastosować dwa ochronniki. W koncentratorach należy zabezpieczać wszystkie używane porty – zamontowanie ochronników wyłącznie na „przewieszkach” nie zapewnia pełnej ochrony urządzenia.

Zapobieganie spadkom transferu w sieci

W przypadku odcinka sieci niespełniającego norm standardu Ethernet podłączenie dodatkowego urządzenia, jakim jest LH Protector może spowodować znaczny spadek transferu. Przed zwróceniem się do serwisu należy sprawdzić stan przewodu sieciowego, gniazd i wtyków RJ-45. W celu utrzymania maksymalnej wydajności łącza należy używać kabli kat. 5e lub wyższej oraz odpowiedniej jakości gniazd. Przewód sieciowy powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami i naprężeniami mechanicznymi, zawilgoceniem oraz bezpośrednim wpływem słońca. Niewskazane jest wprowadzanie załamań, dodatkowych połączeń oraz innych niejednorodności przewodu.

Brak uziemienia w jednym z komputerów podłączonych do koncentratora może wywołać występowanie napięć powodujących zadziałanie ochronnika, co zablokuje działanie sieci lub spowoduje znaczny spadek jej wydajności.

Przewód Ethernet 10Base-T, 100Base-TX i 1000Base-T

UWAGA: Wprawdzie 10BaseT i 100Base-TX używają tylko dwóch par, jednak podłączenie od razu wszystkich par pozwoli bez przeróbek przejść później na sieć 1000BaseT.

Każda para przewodów musi być traktowana jako para. To znaczy, że przewody TX+ & TX- muszą być jedną parą, a RX+ & RX- muszą być razem w drugiej parze (patrz: tabele poniżej).

“Straight Thru”

Kabel połączeniowy 10Base-T, 100Base-TX i 1000Base-T używany do połączenia komputera z koncentratorem oraz dwóch koncentratorów w sieci (jeden z gniazdem uplink).

Nazwa

Pin

Kolor przewodu

Pin

Nazwa

TX+

1

Biało-pomarańczowy

1

TX+

TX-

2

Pomarańczowy

2

TX-

RX+

3

Biało-zielony

3

RX+

 

4

Niebieski

4

 

 

5

Biało-niebieski

5

 

RX-

6

Zielony

6

RX-

 

7

Biało-brązowy

7

 

 

8

Brązowy

8

 

“Crossover”

 Kabel połączeniowy 10Base-T, 100Base-TX i 1000Base-T używany do połączenia komputera z drugim komputerem oraz dwóch koncentratorów kaskadowo.

Nazwa

NIC1

Kolor przewodu

NIC2

Nazwa

TX+

1

Biało-pomarańczowy

3

RX+

TX-

2

Pomarańczowy

6

RX-

RX+

3

Biało-zielony

1

TX+

 

4

Niebieski

7

 

 

5

Biało-niebieski

8

 

RX-

6

Zielony

2

TX-

 

7

Biało-brązowy

4

 

 

8

Brązowy

5

 

Gwarancja

 1. LH Serwis Komputerowy zapewnia, że urządzenie LH Protector jest dobrej jakości.
 2. LH Serwis Komputerowy udziela dożywotniej gwarancji na prawidłowe, zgodne ze specyfikacją działanie urządzenia. Ujawnione wady będą usuwane w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta.
 3. W razie stwierdzenia usterki nabywca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć sprzęt do producenta lub dystrybutora.
 4. Z gwarancji wyłączone są usterki powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w sprzedanym artykule, a w szczególności:
  - powstałe na skutek samodzielnych napraw lub przeróbek dokonanych przez Nabywcę
  - uszkodzenia mechaniczne
  - uszkodzenia powstałe na skutek używania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją instalacji lub w warunkach przekraczających określone w danych technicznych urządzenia.
 5. Gwarancja niniejsza nie stanowi podstawy do odszkodowania w przypadku uszkodzenia urządzenia podłączonego do ochronnika LH Protector